Toetsbank

Nieuw! Binnenkort verschijnt het boek Productiebesturing in Procesmatige omgevingen.

Productiebesturing in Procesmatige omgevingen

In Nederland behoort een groot deel van de bedrijven tot de categorie van (semi-) procesmatige bedrijven. Deze industrietak wijkt op een aantal punten sterk af van de seriematige en assemblage industrieën. Dit heeft ook zijn weerslag op de manier waarop de productie aangestuurd wordt. In de klassieke literatuur over productiebeheersing wordt echter niet veel aandacht besteed aan de procesmatige industrie. Met dit boek proberen wij in deze lacune te voorzien. Het boek is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met productie¬planning op diverse beslisniveaus binnen procesmatige omgevingen.

We publiceren in fases

0 Hoofdstuk 0 Voorwoord en Inhoudsopgave   Hier beschikbaar
1 Hoofdstuk 1 Raamwerk     25 september
2 Hoofdstuk 2 Lagenstructuur     9 oktober
3 Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van capaciteit  23 oktober
4 Hoofdstuk 4 Gebruik van capaciteit    6 november
5 Hoofdstuk 5 Toewijzen van capaciteit   20 november
6 Compleet         5 december