Toetsbank

Masterclass Productieplanning voor managers 2-daagse cursus + terugkomdag

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor managers van bedrijven waarbij levertijd afgifte, levertijd beheersing en doorlooptijd beheersing een belangrijke rol spelen. Men moet hierbij denken aan make-to-order omgevingen, assemble-to-order omgevingen en productie-omgevingen die hun processen via MRP/ERP aansturen.

Leerdoelen

De deelnemers leren de basis-principes van de belangrijkste productie-besturings methodieken als MRP-I, MRP-II en JIT/KANBAN. Ze leren aan welke randvoorwaarden de organisatie moet voldoen, wil een implementatie kans van slagen hebben. Ze leren het belang van een goede parameterisering en de betekenis van uitzonderingsboodschappen. De deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop men (interne/externe) levertijden kan afgeven en hoe vervolgens de afgegeven levertijd ook daadwerkelijk kan realiseren. Deelnemers leren de principes van wachttijdtheorie, levertijdafgifte regels, voorrangsregels en onderlinge relaties. Er wordt uitgebreid ingegaan op de begrippen bezettingsgraad en capaciteit en de manier waarop het management deze kan beinvloeden

Opzet van de cursus

In de eerste twee dagen kijken we naar de stof vanuit een managements-invalshoek. Nadruk ligt meer op begrijpen en kunnen interpreteren en implementeren dan op rekenwerk sec. We besteden veel aandacht aan de manier waarop concepten in de parktijk geïmplementeerd worden en we leren het management op welke signalen men moet letten. Voor de derde (terugkomdag) moeten de deelnemers een praktijkprobleem oplossen en dit presenteren aan de overige deelnemers. Na voldoende oplossen van het praktijkprobleem ontvangt de deelnemer een certificaat.

Docent

De docent van deze cursus is Ir. Paul Durlinger, die ruim 20 jaar theoretische (o.a. docent TU Eindhoven, Universiteit van Pretoria) en praktische ervaring (Senior Consultant) heeft op het gebied van productiebesturing. Hij heeft een groot aantal artikelen en boeken (mede-auteur) op dit vakgebied gepubliceerd.
 
Inhoud
 
Dag 1

1. Inleiding

 • Kennismaking
 • Waarom deze cursus?

2. Raamwerk I KlantenOrderOntkoppelPunt (KOOP)

 • Deliver from Stock (DFS)
 • Make to Stock (MTS)
 • Assemble-to-Order (ATO)
 • Make-to-Order (MTO)
 • Engineer-to-Order (ETO)

3. Raamwerk II Productietypologie (Kenerken en problematiek)

 • Job-Shop / Enkelstuks fabricage
 • Seriematige productie
 • Procesmatige omgevingen
 • Massa-assemblage
 • Project

4. Raamwerk III Besturingsconcepten (Interactie Besturingslagen)

 • Sales & operations Planning (S&OP)
 • Master Production Planning (MPS)
 • Shop Floor Control (SFC)
 • Advanced Planning Systems (APS) 

5. Waarom zijn betrouwbare levertijden belangrijk?

 • Binnen een make-to-stock omgeving
 • Binnen een make-to-order omgeving
 • Binnen een MRP/ERP-gestuurde omgeving
 • Binnen een APS-gestuurde omgeving
 • Effect op (veiligheids) voorraden

6. Tactieken om realistische leverdata af te geven?

 • Vaste levertijden
 • Klantafhankelijke levertijd afgifte regels
 • Order afhankelijk levertijd afgifte regels
 • Toestandsafhankelijke levertijden
 • Interne vs Externe leverdata

 

7. Tactieken om afgegeven leverdata te realiseren (prioriteitsregels)

 • Prioriteitsregels in een statische situatie
 • Prioriteitsregels op basis van bewerkingstijden
 • Prioriteitsregels op basis van leverdata
 • Prioriteitsregels op basis van speling
 • Prioriteitsregels op basis van situatie verder stroomopwaarts
 • Prioriteitsregels in een dynamische situatie

8. Wachttijdtheorie

 • Elementen van een wachtrij situatie
 • Effect van onzekerheid
 • Effect van de bezettingsgraad

9. Bezettingsgraad

 • Ideale bezettingsgraad
 • Bepalen bezettingsgraad
 • Geplande en ongeplande bezetting

10. Capaciteit

 • Hoe bepaal ik de capaciteit?
 • Bewezen en maximale capaiciteit
 • Hoe vergroot ik de capaciteit zonder investeringen?

Dag 2

11. Relatie Planning op fabrieksniveau en afdelingsniveau

 • Beheersing Werklast principe
 • Ordervrijgifte procedures

12. MRP Back-to-Basics

 • Achtergronden van MRP
 • Uitgangspunten van MRP
 • Het rekenalgoritme
 • De uitzonderingsboodschappen
 • De belangrijke parameters
 • De keuze van de time-bucket
 • Valkuilen bij een MRP-implementatie

13. MRP-II, het vervolg op MRP-I

 • Waarom MRP-II?
 • Verschil met MRP-I
 • Het MPS (Master Production Schedule)
 • Het Rough Cut Capacity mechanisme


14. De rol van de stuklijst (Bill-of-Material)

 • De verschillende stuklijsten
 • De suklijst als afbeelding van de organisatie
 • Opnieuw de keuze van een productie-eenheid

15. Jit / Kanban

 • De achtergronden
 • De uitgangspunten
 • De “rivier des voorraads”
 • SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • Poka Yoke (“only the gods do not fail”)
 • De achtergronden van de Quality Circle
 • Wat kunnen we wel en wat niet overnemen?
 • Het Kanban mechanisme

16. Het Lead-Time syndroom

17. Implementatie-adviezen

Uit te reiken lesstof

De deelnemers ontvangen een exemplaar van de boeken , “Effectief Voorraadbeheer”, “Productieplanning: MRP I /II” en “Productieplaning: Doorlooptijd beheersing” en een aanatl relevante artikelen.

<<< terug naar vorige pagina

Om het gezichtspunt van andere mensen is hard, maar je moet verstaan dat je niet de enige volk in de wereld viagra bestellen en het bewijst helder niet de eerste keer viagra voor vrouwen werd onmiddellijk gedaan. Het ik namen veel tijd voordat dit mogelijkheid werd.