Toetsbank

Forecasting voor Managers 1-daagse cursus

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor elke manager die zich bezig moet houden met (vraag) voorspellingen. Wij denken hier met name aan productiemanagers, voorraadmanagers, salesmanagers en commerciële managers. De cursus is op MBO+/HBO niveau.

Leerdoelen

De cursist zal op de eerste plaats leren waarom goede voorspellingen noodzakelijk en waar voorspellingen in het bedrijfsproces gebruikt kunnen worden (financiele planning, Sales planning, Productie Planning). We besteden veel aandacht aan het proces zelf; wie is verantwoordelijk voor de juiste data, hoe kunnen we de goede data verzamelen, hoe kiezen we modellen en hoe bewaken we de validiteit van de modellen. Basis van deze cursus is het PDT-principe van Forecasting. Het belangrijkste is het proces (P), vervolgens de data (D) en op de derde plaats de techniek (T)De grootste nadruk wat de effecten kunnen zijn van onnauwkeurige voorspellingen.

Opzet

Tijdens de cursus besteden we naast de theorie veel aandacht aan het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk. De nadruk zal liggen op het opzetten en  implementeren van een gestroomlijnd Forecasting-proces. Nadruk ligt minder op het  kunnen uitrekenen maar meer op het interpreteren van uitkomsten en het vervolgens sturing kunnen geven naar aanleiding van deze uitkomsten.

Docent

De cursus zal gegeven worden door Ir. Paul Durlinger
 
Inhoud 1-daagse cursus Forecasting

1. Inleiding

 • Waarom is voorspellen belangrijk?
 • Grondslag voorspellen
 • (on) mogelijkheden van voorspellen
 • Relatie voorspelhorizon – nauwkeurigheid
 • Soorten modellen

2. Het Forecast-proces

 • Proces
 • Input

3. Data

 • Welk soort data?
 • Hoeveel data zijn nodig?
 • Hoe betrouwbaar?

 4. Datacorrectie

 • Oorzaken van vervuiling in data
 • Uitschieter correctie
 • Data decompositie

5. Nauwkeurigheid

 • Het effect van variaties
 • Reduceren Voorspelfout
 • Het voorkomen van Bias
 • Meten van nauwkeurigheid
 • Tracking-Signals (wanneer moeten we ingrijpen?)

6. Op welk aggregaat -niveau voorspellen?

7. Demand Management

 • Ken uw klant
 • Forecast consumption
 • “Self-inficted uncertainty”

8. Het PDT - principe

 • P – proces en mensen
 • D – data
 • T – Techniek / Software

9 Welke modellen zijn geschikt?

 • Modellen voor stationaire vraag
 • Modellen voor vraag met een trend
 • Modellen voor vraag met een seizoen
 • Modellen voor vraag en seizoen

10. Voorspellen in de praktijk

 • Het voorspelproces
 • Statistische forecast vs Judgementforecast
 • Consensusforecast

11. Verbeteren forecast

 • Terugkoppeling op bias
 • Terugkoppeling op meer-perioden forecast
 • Terugkoppeing via reactiediagram

12. Forecast – software of Excel

<<< terug naar vorige pagina
 

Om het gezichtspunt van andere mensen is hard, maar je moet begrijpen dat je niet de enige persoon in de wereld viagra bestellen en het bewijst duidelijk niet de eerste keer viagra voor vrouwen werd onmiddellijk gedaan. Het ik nam veel tijd voordat dit mogelijk werd.