Toetsbank

Tactisch Voorraadbeheer : 3 daagse-cursus (inclusief 1 praktijkdag)

Doelgroep
 
Deze cursus is bedoeld voor managers die op tactisch niveau verantwoordelijk zijn voor het bepalen van voorraadstrategieën voor de diverse producten. Ze moeten aangeven welke modellen geschikt zijn in hun eigen omgeving en hoe software ingeregeld moet worden. Ze geven leiding aan een aantal planners of voorraadbeheerders. Ze moeten kunnen beoordelen of voorraadparameters correct berekend zijn. De cursus is op HBO+ niveau.
 
Leerdoelen
 
Deelnemers eerst op tactisch niveau bekend maken met voorraadbeheer in een schakel van de logistieke keten. Vervolgens kijken we naar voorraadbeheer in een keten. Centraal in de cursus staat de voorraad-strategie matrix. Niet alle producten kunnen/moeten we op dezelfde manier beheersen. We geven aan op welke manier we bepaalde producten kunnen besturen. De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende voorraadstrategieën. Hierbij komen zaken als levertijdaspecten, vraagaspecten, seriegrootte-bepalingen en veiligheidsvoorraden aan de orde. Verder leren ze de samenhang te zien tussen de diverse parameters. Ze moeten de berekeningen van parameters op hun waarde kunnen toetsen. Tevens belichten we hoe management door middel van uitspraken en beslissingen de voorraad kan beïnvloeden. We laten ook zien hoe deelnemers commitment kunnen krijgen voor hun logistieke projecten. Een gedetailleerde beschrijving treft u hieronder aan.
 
Opzet
 
De eerste  2 dagen besteden we veel aandacht aan de theorie van voorraadbeheer, aangevuld met praktijkcases en oefeningen om te toetsen of de theorie begrepen is en toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. Nadruk ligt meer op begrijpen en kunnen interpreteren en implementeren dan op rekenwerk sec, hoewel dit laatste zeer zeker aan bod zal komen. De derde dag is een praktijkdag waarbij we echte problemen van de deelnemers uit hun eigen praktijk gaan oplossen. Per dag worden 4 problemen behandeld. Overige deelnemers zijn ook welkom als toehoorder. Na voldoende oplossen van het praktijkprobleem ontvangt de deelnemer een certificaat.
 
NB:     Basiskennis van statistiek is gewenst. Eventueel kunt u onze bijspijkercursus “Statistiek voor managers” volgen.
 
Docent

De cursus zal gegeven worden door Ir. Paul Durlinger
 
Inhoud 3-daagse gecertificeerde workshop Tactisch Voorraadbeheer voor hoger management

 
Dag 1

 
1. Inleiding

 • Kennismaking
 • Waarom deze cursus?

2. Raamwerk

 • KlantenOrderOntkoppelPunt (KOOP)
 • Typologie Productie-omgeving

3. Voorraden

 • Soorten
 • Functies
 • Wat kost voorraad?
 • Wat kost bestellen/omstellen?

4. De XYZ-strategie

 • Casus
 • De ABC-analyse
 • De VED-analyse
 • Vraagkarakteristieken
 • Inherente vraagonzekerheid
 • Self-inflicted vraagonzekerheid
 • Levertijdkarakteristieken
 • De Voorraadmatrix
 • Voorraadstrategie

5. Bepalen seriegrootte

 • Casus
 • Regelmatige/onregelmatige vraag?
 • EOQ (Camp)
 • Gevoeligheid
 • Kwantumkorting
 • Algoritme van Wagner-Whitin
 • Heuristiek van Silver-Meal
 • One-shot problem (krantenjongenprobleem)

Dag 2
 
1. Samenvatting dag 1

2. Bestelniveaus

 • Veiligheidsvoorraad bij vraagvariatie
 • Veiligheidsvoorraad bij vraagvariatie en levertijdonzekerheid
 • Veiligheidsvoorraad op basis van partiële kansen
 • Veiligheidsvoorraad voor niet normaal verdeelde vraag
 • Casus (Make or Buy)

3. Voorraadstrategieën

 • s,Q strategie (two-bin)
 • s,S strategie (min-max)
 • R,S strategie
 • R,s,S strategie
 • POQ strategie
 • Reserve-onderdelen problematiek

4. Performance-indicatoren

 • Leverancier
 • Klant
 • Intern
 • Cockpit

5. Keteneffecten

 • Kwantumkortingprobleem
 • Forrester effect
 • Lead-time Syndroom

6. Voorraden in een keten

 • MRP/DRP
 • Base-Stock model
 • VMI

7. Samenvatting dag 2

8. Voorbereiding dag 3 (Praktijkdag)
Hoe krijg ik commitment?

 
Dag 3
 
Behandeling praktijkprobleem van de deelnemers. Maximaal 12 deelnemers/problemen per dag. Andere deelnemers aan de cursus zijn van harte welkom als toehoorders.

<<< terug naar vorige pagina

 

Om het zicht van andere mensen is hard, maar je moet begrijp dat je niet de enige volk in de wereld viagra bestellen en het bewijst helder niet de eerste keer viagra voor vrouwen werd onmiddellijk gedaan. Het ik nam veel tijd voordat dit mogelijkheid werd.