Masterclass Bestelparameters (VV/Q)


Max. aantal deelenemers: 6
Lesduur 2 * 3,5 uur Live Video College

Kosten: € 995 (ex. BTW)

Docent: P.P.J. Durlinger

Inschrijven Masterclass

Waarom?

Voorraadbeheer moet ‘platgeslagen gezegd’ het antwoord geven op twee basisvragen:

-        1          Wanneer bestellen
-        2          Hoeveel bestellen

Wanneer bestellen komt neer op het bepalen van de bestelgrens, waar het probleem ligt bij het bepalen van de veiligheidsvoorraad die de onderneming moet wapenen tegen onzekerheden in vraag en leveringen, om toch een goede leverperformance naar klanten (intern/extern) te realiseren. Dit alles in samenhang met de gekozen voorraadstrategie. In praktijk blijkt dat veel problemen hebben met het bepalen van deze bestelgrenzen: met name het bepalen van veiligheidsvoorraden. Dit leidt of tot out-of-stocks of juist te hoge voorraden. Oorzaak is vaak het gebruiken van de verkeerde formules en incorrecte parameterisering.

Iets soortgelijks zien we bij het bepalen van de (bestel/productie) series. Er worden verkeerde formules gebruikt en incorrecte parameterwaarden.

In deze masterclass gaan we uitgebreid in op de te kiezen voorraadstrategie, het kiezen van de juiste servicegraad-definitie en het bepalen van de parameters, nodig voor het correct berekenen van de veiligheidsvoorraden. Bij de seriegrootte bepalingen kijken we met name naar de EOQ -aanpak, waarbij we ook veel aandacht besteden aan ‘onbekende’ uitbreidingen van deze ‘stokoude’ methode. Maar we kijken ook naar andere methodes zoals Wagner-Whitin, Silver-Meal, Least Unit Cost, Part Period Balancing en POQ die met name binnen MRP-gestuurde omgevingen van nut kunnen zijn.

Deze cursus is met name bedoeld voor voorraadplanners maar ook voor inkopers en voor de medewerkers, die voorraadbeheer software moeten parameteriseren.

 Download uitgebreide cursus beschrijving