Masterclass Vendormanagement


Max aantal deelnemers: 6
Lesduur: 2* 3,5 uur Live Video College

Kosten: € 895,00 (excl. BTW)

Docent: Ir. Paul Durlinger

Inschrijven Masterclass

Waarom

De leverbetrouwbaarheid van een onderneming naar de klant wordt in hoge mate bepaald door de leverbetrouwbaarheid van de interne/externe leverancier naar . Ook speelt de betrouwbaarheid van de interne/externe leverancier een cruciale rol bij het bepalen van de veiligheidsvoorraad. Het is daarom van belang een goede leverancier te kiezen, waarbij we in dit kader ‘goed’ definiëren vanuit logistiek oogpunt. Kent u uw leverancier eigenlijk wel? Kent u zijn KOOP (KlantenOrderOntkoppelPunt)? En zijn Productietypologie? En waarom is het essentieel om dat te weten? De deelnemers leren hoe een (bestaande) leverancier te beoordelen. We geven aan welke data nodig zijn en hoe diverse KPI’s voor vendorrating te bepalen. We bespreken daarbij ook het aloude dilemma: is te vroeg leveren goed? Tevens geven we ook een mogelijke softwarematige oplossing om de KPI’s te berekenen. Tenslotte krijgen de studenten hulp bij het aloude vraagstuk : hoe vertel ik het mijn baas olv Ronald Schouten.

Download uitgebreide cursus beschrijving