Cookies, Disclaimer & Privacy Policy

Cookies

De cookies gebruikt door Durlinger Consultancy zijn op te delen in twee delen: de technische en de tracing cookies De technische cookies (en/of Flash-applicaties) zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij (indien van toepassing) bij houden van de inlog-status, en de sessie-id’s. Daarnaast kleine sessie settings zoals ‘site-taal’ welke op dit moment NL is. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser.

Daarnaast maakt Durlinger Consultancy op enkele paginas ook gebruik van externe cookies. Welke ingezet worden om het voor u mogelijk te maken van het delen van artikelen, en voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt ook in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt via www.youronlinechoices.eu aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer ziet. U krijgt nog steeds advertenties te zien in uw browser, maar deze zijn niet langer afgestemd op uw wensen en voorkeuren.

Disclaimer

Durlinger Consultancy is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Durlinger Consultancy aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid

Durlinger Consultancy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar Durlinger Consultancy website

Durlinger Consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar

deze website, betekent niet onherroepelijk dat Durlinger Consultancy de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Informatie gebruiken

Durlinger Consultancy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Durlinger Consultancy

Privacy Policy

Durlinger Consultancy respecteert de privacy van haar leden en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om contactaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Durlinger Consultancy zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw contactaanvraag. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Durlinger Consultancy, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.